Günümüzde enerji konuları oldukça yaygınlaştı, sık sık duymaya başladık. Bize sosyal medya ve televizyon gibi birçok kanaldan bilgiler geliyor. Tüm bilgiler neredeyse bir biri ile iç içe girmiş durumda. Bakıyorum da; derinlemesine inceleme fırsatı olmadan, insanlar etki altında kalıyorlar. Bu çağın insanında kendini bulma ve özellikle mutluluğu arama çabasını göz önünde bulunduracak olursak, bilinçli seçimler yapmamamız normaldir. Hızlıca, hap türü küçük bilgiler ve sihirli bazı formüllere ihtiyaç duyuyorlar. Bu geçici çözümleri tercih edenlerin çoğalması ile birlikte bazı art niyetli insanlar da bunları kullanmaya başladı.

Enerji çalışmaları özeldir. Çünkü kişi kendi enerjisini kullanmaktadır.

“Benim enerjim temiz ve şifalıdır” diye ciddi bir iddia ile ortaya atabilir. Fakat kişi, karşısındakinin enerjisini çalabilir ya da daha hasta ve kötü olmasına neden olabilir. Enerji çalışacağınız kişiyi iyi araştırmalısınız, her enerji uygulayıcısı dürüst değildir. Doğru çalışmayabilir.

Enerji uygulayıcısında üç anlayış olmalı:

  1. Etik bir anlayışa sahip olmalı.
  2. Ahlaklı olmalı.
  3. Maddi-dünyevi boyutta bakmamalı (ego yapmamalı).

İncelediğimiz zaman mesleki değerleri hiçe sahip, yaptığı işi yanlış tanıtan ve yanlış davranan insanlar fazlasıyla var. Enerji çalışmalarına muska vs. gibi işlemler yapanlar etik davranmıyor. Kesinlikle bunun yaptığımız enerji uygulamalarıyla ilgisi yakından uzaktan yoktur. Üstelik kötü niyetli enerji hırsızları sadece ruhen değil maddi anlamda da zarar veriyor. Bir de işin ince bir çizgisi var ki aman atlanılmasın!

Dikkat kesilirseniz ne olduğunu anlatacağım:

Enerji herkeste var. Çünkü biz enerjiden oluşuyoruz. Fakat bu özel durumu herkes bir başkasına aktaramayabilir.

Enerjinin temiz olması önemli olmakla birlikte kişilerden izin almadan enerji çalışması yapılamaz. Hasta bir kişiye enerji çalışırken de doktor izni alınmak zorundadır. Çocuklara, hamilelere ve sinir hastalıkları olan kişilerle çalışılamaz. Kişi tekâmülündeki olan olayı enerjiye bağlayabilir. Çalışmak risklidir. Enerji zarar vermez. Çünkü enerji çalışması ile pozitif katkı sağlamak hedeflenir. Nihai amacı da budur.

En önemli konulardan biri özellikle de üzerinde durmak istediğim nokta;

Şifa’nın enerjist tarafından gerçekleştiğinin doğru olmadığıdır. Bu şifalandırma direkt enerjist tarafından gerçekleşmez.Kişi sadece bir aracıdır.

Kişi kendini fazla büyütmemelidir. Aynı zamanda hizmet alan kişi de bu durumu büyütmemelidir.

“Beni iyileştirdi” ya da “ben iyileştirdim” gibi söylemler doğru olmaz. Kırmızı çizgide söylenen cümlelerdir. Tehlikelidir.

Burada insana verilen yetenek ve güç, sonuçta; “insanın kendi gücü değildir”. Bizi yaratan bizi bu enerjilerle donatıyor ve bunu aktarabilme yeteneği verdiği kişiler, iyi yönde hizmette bunu kullanabilir ya da sadece kendi için kullanabilir. Bu tamamen kişiye kalmış bir durumdur.

Biz bütünün parçalarıyız. Enerji ile donatıldık. Bu enerjiye inanıp inanmamanız önemli değildir. Çünkü gerçeklikte yaratılmış ve sizin bunu bilip bilmemeniz bu gerçekliği değiştirmiyor.

Kozmik enerji laboratuvar ortamında ölçülebiliyor ve istatiksel olarak kanıtlanabiliyor. Kozmik enerji sadece insanlar üzerinde değil, bitki ve hayvanlar üzerinde de etkilidir.

Dikkat edilecek önemli başka bir durum var ki; Enerji uygulayıcısı tıp doktoru değildir. Tıbbi bir uygulama yapamaz. Alternatif tıpta değildir. Pozitif katkı sunar sadece.

Bilim adı altında bozuk inanç ve fikirlere kapılabilirsiniz. Örneğin; Evren = yaratıcı gibi bazı inançların ortaya çıkması yanıltıcı olacaktır. Bu tür durumlarda inanç ve fikirlerinizi korumanızı öneririm.

Yaratıcı ile evren bir olamaz. Evren yaratıcının eseridir. Evren’den değil yaratıcıdan isteriz. Kimi inançlarda yaratıcıya evren denilebilir ancak bizlerin inançlarında olmaması gereken bir şeydir.

Bioenerji ve kozmik enerjinin uzaktan yapılabiliyor olmasından dolayı büyü ya da sihir gibi şeylere benzetenler vardır. Büyü ve sihirle ilgilisi yoktur. İzinsiz işlem yapılmadığı gibi, pozitif katkı amaçlanır.

Büyü- sihir, kişiyi etki altına almak ve istediğin gibi hareket ettirmek için tercih edilen karanlık bir yoldur. Dinen yeri olmayan ve büyük günahlardan olan bu tür çalışmalar kabul edilemez.

Enerji uzmanları dua ile enerji işlemlerini yan yana getirmez.Bunlar ayrı ayrı uygulanabilir. Bir birine engel teşkil etmez.

Mesela tarot falı bakıp, esma( Allah’ın isimlerini zikredenler) okutanlar da olayları birbirine harmanlayıp birleştirenlerdir. Enerji okumaları deniliyor ancak enerji okumalarının da karanlık bir tarafı vardır. Yumuşatma ve insanları çekmek için olan bir taktiktir. Gerçekten Allah yolunda olanlar için, bunlardan uzak durmak daha hayırlıdır.

Şifalandırma niyeti ile çıktığım bu yolda, seanslarda bu vurguyu yapmadığımı fark ettim. Enerji olayını kulaktan duyarak sana gelmiş biri olabilir, tam olarak ne yapmak istediğini anlamamış biri olabilir.

Ne yaptığımızı, nasıl bir işlem yaptığımızı anlatmakta boynumuzun borcudur. İşlemleri anlatmalıyız fakat önemli bir konu da şifacının bir aracı olduğu gerçeğidir.

Doğal taş ve ritüeller konusuna da değinelim; çakralarla bağlantılı taş kullanımı işin hem eğlenceli hem de güzel tarafıdır. Ancak taşların gücünün de yanlış anlaşıldığını görüyorum. Taşlardan aksesuar yapılabileceği gibi satında alınabilir bununla birlikte odaya konulabilir. Bazı eşyalara kodlamalarda yapılabilir. Yine taşı yanında ayırmamak, sürekli her iş için taş bulmak ve taştan medet ummakta kırmızı çizgi bir konudur. Ritüel konusuna gelince öyle değişik ritüeller var. Bu ritüellerde de sanki biraz büyüye kaçıyor. Kırmızı çizgilerden biri de bunlardır. Çok fazla tütsü, çok fazla ritüellerde sağlıklı değil. Bütün bunların kırmızı çizgi olma sebebi, Allah’tan beklenecek her şeyi güç olarak görüp kabul etmek olduğu için şirke girilebilir. Belli ölçülerde enerji yüklemesi yapılan nesne yakınınızda tutulabilir. Ancak bunun odak ve süreklilik haline gelmesi başka bir şeydir. Güç Allah’tan istenir ve ondan size gelir;

“Evvel Allah’ın izniyle!” denir. Bu söz önce Allah’ın izniyle anlamına gelmektedir.

Allah’tan daha fazlasını sevmek ve daha fazlasına güvenmek yoktur!

Tüm yollar ona çıktığı halde bu başka yolları aramak niçin?

Şifa Allah’ta. Şifa’yı Allah’tan isteyiniz.

Sevgiler…